Onze privacyverklaring

Mekong Reizen is een handelsnaam van Singha Reizen BV en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en geeft daarom duidelijk in haar Privacy Disclaimer aan dat de persoonsgegevens van haar clientele niet aan derden worden verstrekt.

Dit doet Mekong Reizen alleen wanneer Mekong Reizen in het kader van haar dienstverlening derden inschakelt, wanneer Mekong Reizen redenen heeft om de kredietwaardigheid van een client te onderzoeken, of wanneer Mekong Reizen op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is persoonsgegevens te verstrekken. De privacy van de client staat bij Mekong Reizen dus hoog in het vaandel. Daarom heeft Mekong Reizen ook Privacy Voorwaarden opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze zij met de privacy van haar clienten omgaat. Mekong Reizen leeft daarbij te allen tijde de toepasselijke regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens na.

Mekong Reizen en gegevensverwerking

Indien u een Mekong Reizen een dienst afneemt, dien je gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats aan Mekong Reizen te verstrekken. Deze gegevens worden in de administratie van Mekong Reizen opgeslagen.

Op basis van de privacywetgeving heb je als klant het recht de gegevens die over je zijn vastgelegd in te zien en eventueel te laten veranderen. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kun je een schriftelijk verzoek sturen naar:

Singha Reizen BV (Mekong reizen is een handelsnaam van Singha reizen BV)
Minrebroederstraat 5,
3512 GS Utrecht

Mekong Reizen is op grond van de Nederlandse wet verplicht de correcte naam- en adresgegevens van haar cliënten te registreren. Een internet provider is namelijk gehouden mee te werken aan justitiële verzoeken met betrekking tot de verstrekking van bepaalde gegevens aan en het aftappen van internetverkeer door autoriteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een onderzoek door de politie naar iemand die kinderporno verspreidt via het internet.

Tijdens het gebruik van de dienst houden we ook bepaalde gegevens bij. Ook hier gaat het om gegevens die we nodig hebben voor de dienstverlening. Dit zijn de zogenaamde verkeersgegevens, gebruikt voor "het overbrengen van communicatie over een elektronisch communicatienetwerk of voor de facturering ervan". Het gaat ons er daarbij niet om te weten wat je op je website of met je mail doet. Afhankelijk van de soort dienst of abonnement gaat het om gegevens over je toegang tot je website, zoals bijvoorbeeld tijdstip, IP-adres, loginnaam of klant nummer. Gegevens over de toegang gebruiken we bijvoorbeeld als er klachten zijn over de verbinding. Verder bewaken we de omvang van het verkeer van je website en de omvang van je mailbox, omdat die bij de alle abonnementen aan maximale gebonden zijn.